ایران آماده همراهی برای تمدید توافق اوپک است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید